Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku licznie uczestniczyli w XV Regionalnym Konkursie Recytatorskim im. W. Klejmonta „Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” . Tegoroczny konkurs poświęcony był poecie Krzysztofowi Dariuszowi Szatrawskiemu.

 

Cele konkursu to꞉

 - popularyzacja twórczości poetów Warmii, Mazur i Suwalszczyzny,

- utrwalanie uczuć patriotycznych,

- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów,

- promowanie młodych talentów,

- integracja uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Z naszego liceum na szczeblu powiatu wzięli udział następujący uczniowie:

  1. W kategorii klas drugich i trzecich szkół ponadgimnazjalnych:

Uczennica Aleksandra Karaś, kl. III -zajęła I miejsce.

Uczennica Klaudia Jarosz, kl. II C- zajęła II miejsce.

Uczniowie: Julia Łapucka, kl. II B i Łukasz Grygieńć, kl. II C- zajęli ex aequo III miejsce.

  1. W kategorii klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych:

Uczeń Jakub Dzikielewski, kl. I A- III miejsce oraz nagroda Burmistrza Olecka za interpretację wiersza K. Szatrawskiego.

Uczennice: Martyna Putra i Angelika Salwa, kl. I B, otrzymały nagrody i dyplomy.

    Cieszy nas duże zainteresowanie młodzieży tym konkursem, ponieważ każde uczestnictwo i rywalizacja z najlepszymi stwarza możliwości do rozwijania swoich zdolności i umiejętności. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom, świadczą o tym zdobyte miejsca, nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Życzymy dalszych sukcesów na regionalnym etapie konkursu.  Gratulujemy.

Uczniów do konkursu przygotowywały nauczycielki jęz. polskiego
p. Mariola Pezowicz  i p. Emilia Przemielewska.

Galeria: Lubimy poezję…

                                                                        Mariola Pezowicz