Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.

 

Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.

Jeżeli chcą Państwo pozyskać fundusze na:

[EDUKACJA SZKOLNA]

        * krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
        * wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
        * wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
        * wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).

Lub

[MŁODZIEŻ]

        * Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych
uczniów jak i gości)

zapraszamy do skorzystania ze szkolenia:

JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z PROGRAMU ERASMUS+

PRAKTYCZNE WARSZTATY Z PISANIA WNIOSKÓW I TWORZENIA PROJEKTÓW DO AKCJI 2 W SEKTORZE EDUKACJA SZKOLNA ORAZ DO AKCJI 1 W SEKTORZE MŁODZIEŻ

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

8 MARCA 2019, KRAKÓW

11 MARCA 2019, WARSZAWA

1 KWIETNIA 2019, POZNAŃ (MŁODZIEŻ KA1)

8 KWIETNIA 2019, KRAKÓW (MŁODZIEŻ KA1)

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

        * jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie dla akcji: Wymiany młodzieżowe oraz Partnerstwa strategiczne,
        * jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie kruczki/zawiłości formalne,
        * jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji:
Mobilność młodzieży Partnerstwa,
        * w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi on spełniać,
        * jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
        * jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie:
www.szkolenia-erasmus.org [1].

Organizator szkolenia: Grupa Wydawnicza Semantika.