angelologia i dal” można, wzorując się na Gałczyńskim, powiedzieć o wykładach akademickich w liceum.

Kolejny raz, w poniedziałek 18 lutego, klasy realizujące przedmioty ścisłe na poziomie rozszerzonym – matematykę, fizykę i informatykę – uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w naszej szkole przez pracownika naukowego Politechniki Białostockiej.

Wykłady z fizyki, dotyczące zagadnień z zakresu mechaniki, dla klas 1a, 2a i 3a poprowadził dr Dariusz Perkowski prodziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Zajęcia odbyły się jako element projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” w ramach realizacji umowy  z uczelnią o prowadzeniu w naszym liceum klas pod jej patronatem.

Galeria: „Fizyka, fizyka, tkliwa Politechnika -