Uczniowie naszego liceum wzięli udział w kolejnym ogólnopolskim konkursie polonistycznym, zajmując najwyższe miejsca.  Konkurs dotyczył wiedzy z mitologii greckiej i rzymskiej. Zainteresowanie tym konkursem było bardzo duże zarówno w naszej szkole, jak i w całej Polsce.

Maciej Pieczulis - uczeń klasy I B - zajął I miejsce w Polsce, zdobywając najwyższą ilość punktów. Był pierwszy spośród ponad 570  uczestników, którzy wzięli udział w konkursie.

Uczeń wykazał się dogłębna wiedzą z mitologii, która wymagała poszukiwania i porządkowania informacji, wykorzystania wielkich umiejętności, wyobraźni i aktywności twórczej. Gratulujemy Maciejowi Pieczulis tak wielkiego osiągnięcia.

Wysokie miejsca w tym konkursie zajęli także inni uczestnicy z naszej szkoły: Sandra Kułak, Kuba Narkiewicz, Bartosz Biszewski, Róża Stankiewicz, Bianka Dąbek, Kacper Bokunewicz, Miłosz Myszkiewicz, Gabriela Jeglińska, Julia Morawska, Jakub Nowakowski, Patryk Kozłowski.

W następnej dwudziestce uplasowali się  : W. Masłowska, A. Rabenda, S. Szrajbert, Ł. Grygieńć, K. Płaziński, F. Drażba, K. Zduniak, S. Wodnicki, M. Kielich, G. Fiertek, M. Zackiewicz.                            

Nasza młodzież sięga po coraz wyższe trofea, coraz częściej startuje na szczeblu ogólnopolskim. Tu, w naszej szkole, kształtuje się coraz więcej nowych, wspaniałych talentów. Uczniowie rozwijają tu swoje zdolności i umiejętności - to dobry start w dorosłe życie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów. Jesteśmy dumni z wielkich osiągnięć naszych uczniów i życzymy im dalszego rozwoju.   

Opiekunem konkursów jest nauczyciel języka polskiego p. mgr Mariola Pezowicz.

                                                           Mariola Pezowicz