List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów
 List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców