W dniu 22 listopada 2018 r. uczniowie 1A I Liceum Ogólnokszałcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pod opieką nauczycieli: p. Elżbiety Guziejko, p. Emilii Przemielewskiej oraz p. Pawła Kurowskiego, mieli przyjemność wzięcia udziału w Czwartkach z Humanistyką na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w wykładzie z matematyki „Biomatematyka jako zaplecze medycyny”.

 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski jest państwową uczelnią z siedzibą w Olsztynie, która powstała 1 września 1999 r. w wyniku połączenia Akademii Rolniczo – Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy ( 9 lipca 1999 r.) o utworzeniu UWM w Olsztynie. To ciekawe miejsce do studiowania nauk humanistycznych, społecznych lub ścisłych.

Licealiści mieli okazję wcielić się w rolę przyszłych studentów. Początkowo pogłębiali swoją wiedzę, wysłuchując dziewięciu niezwykle interesujących wykładów z dziedzin humanistycznych. Wystąpiły m.in. „Na początku była Afryka” przedstawione przez dr hab. B. NDiaye. Opowiedział o panującej tam kulturze. Wielu informacji dowiedzieli się również wysłuchując dr Barbary Kozak „Mark Chagall – ponad granicami”.

Później młodzież uczestniczyła w wykładzie na Wydziale Matematyki i Informatyki. Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitał Dziekan tego wydziału dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM. Następnie swój wykład zaczął dr inż. Mariusz Bodzioch, młody wykładowca, który w 2017 r. zdobył stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Jego zainteresowaniami naukowymi są: zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych drugiego rzędu w obszarach niegładkich, jak i modelowanie matematyczne w epidemiologii. W bardzo ciekawy sposób przedstawił temat „Biomatematyka jako zaplecze medycyny”. Biomatematyka (biologia matematyczna) jest dziedziną zajmującą się rozwojem metod matematycznych na potrzeby biologii i zastosowaniem matematyki do badań biologicznych. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, m.in., czym jest matematyka, równanie zachowań, wzrost wykładniczy, jakie są choroby zakaźne. Doktor Mariusz Bodzioch wyjaśnił, na czym polega Model SI oraz SIS. Dzięki niemu klasa poznała także słynne postacie, takie jak Josh Lederberg, Verhulst, Karol Darwin i Greorg Mendel.

Młodzieży podobały się wykłady i liczą na kolejne!

Marlena Putra