Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostało przyznane uczennicy naszego liceum Urszuli Kamińskiej. Nagrodę uczennica otrzymała za najwyższe wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. W roku szkolnym 2017/ 2018 uzyskała ona najwyższą średnią ocen w szkole: 5,56. Urszula Kamińska czynnie uczestniczy w życiu szkoły, bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, zajmując czołowe miejsca. Współuczestniczy w organizacji uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, udziela się w wolontariacie. Cechuje ją wysoka kultura osobista. Uczennica swoimi uzdolnieniami służy społeczności szkolnej. Gratulujemy Urszuli przyznanej nagrody, życzymy kolejnych sukcesów, coraz większych osiągnięć i kolejnych nagród.

                                                          Mariola Pezowicz