We wrześniu i październiku 2018 roku zrealizowaliśmy w naszej szkole projekt edukacyjny Młodzież a samorządność. Celem przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy uczniów o samorządzie lokalnym i zachęcenie do udziału w życiu publicznym.

Składał się on z czterech części. Pierwsza polegała na przeprowadzeniu wyborów do Samorządu Uczniowskiego poprzedzonych kampanią wyborczą. Drugą stanowiło głosowanie do Oleckiej Rady Młodzieżoawej wg takiej samej formuły. Trzecią fazą była ankieta wśród uczniów klas trzecich dotycząca stanu wiedzy o samorządzie lokalnym w Polsce oraz sprawdzająca, ilu pełnoletnich uczniów zamierza głosować. Akcja została uwieńczona apelem, podczas którego przedstawiono prezentację o samorządzie terytorialnym dawniej i dziś. Zostały także omówione wyniki ankiety (analiza ankiety na ostatnim slajdzie). Projekt przygotowali i przeprowadzili uczniowie: Cezary Białowąs, Jakub Śliwiński, Jacek Protasiewicz, Paulina Jankowska i Julia Omilian.

 

Koordynatorami akcji byli nauczyciele: Robert Smyk, Zbigniew Stefanowski i Paweł Kurowski.