25 września 2018r. kl. Ia wzięła udział w niecodziennej lekcji biologii w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Opiekunami uczniów byli: M.Bielenica, E. Orlik- Gogacz oraz G. Romotowski. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanych treści z biotechnologii nowoczesnej. Tajniki biotechnologicznej metody oczyszczania ścieków przedstawił uczniom z pasją pan Wiesław Klaus, główny technolog Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku. Młodzież miała  okazję prześledzić stosowanie nowoczesnych technologii spełniających wymagania środowiskowe. Dziękujemy panu Wiesławowi Klausowi  za przybliżenie uczniom praktycznego wykorzystania wiedzy biologiczno - chemicznej. W niedalekiej przyszłości na podobne lekcje wybiorą się kolejne klasy pierwsze.

Elżbieta Orlik- Gogacz

Galeria: Z wizytą w oczyszczalni...