12 września 2018 roku uczniowie klas trzecich i drugich I LO im. J .Kochanowskiego w Olecku uczestniczyli w promowaniu wyższych uczelni z całej Polski pod hasłem: „Co i jak zdawać na maturze? Gdzie na studia?”. Promowanie odbyło się na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Swój dorobek, ofertę edukacyjną oraz zasady przyjęć na studia przedstawiły: Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku, Akademia Leona Koźmińskiego, Społeczna Akademia Nauk, Warszawska Szkoła Reklamy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz wydawnictwa Perspektywy i Nowa Era.

Każdy uczeń otrzymał informator maturzysty oraz drobne upominki. Ponadto młodzież spotykała się z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Prowadzący wykłady przedstawili informacje o egzaminach maturalnych pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów. Były też wykłady na temat komunikacji marketingowej i możliwości otrzymania pracy po ukończeniu danej uczelni. Patronowali temu przedsięwzięciu m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Młodzież dobrze spożytkowała czas. Udział w Olsztyńskim Salonie Maturzystów ogromnie ułatwi uczniom wybór przyszłych studiów. Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele: p. T. Woźniak, p. M. Pezowicz i p. P. Kurowski.

                                                                                    Mariola Pezowicz

Galeria: „Olsztyński Salon Maturzystów”