„Zsyłką na Sybir- historię Polski
 Pisano lat ponad dwieście…”

        Społeczność I LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku, reprezentowana przez Poczet Sztandarowy, wzięła udział w uroczystościach związanych z XVIII Międzynarodowym Marszem Pamięci Zesłańców Sybiru. Uroczystości odbyły się w Białymstoku 6 i 7 września 2018 r. Przedstawiciele młodzieży uczestniczyli w uroczystościach kościelnych, oddali hołd przy Pomniku Katyńskim oraz przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka, były, między innymi, modlitwy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, wystąpienia okolicznościowe z udziałem przedstawicieli władz kościołów różnych wyznań, władz miasta Białegostoku oraz Zarządu Związku Sybiraków. Uroczystościom towarzyszyły wystawy plenerowe, dotyczące losów Polaków wracających do odrodzonej II Rzeczypospolitej i deportowanych w czasie II wojny światowej.

        W niedzielę 9 września 2018 r. Poczet Sztandarowy z naszej szkoły wziął również udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Sybiraków, która odbyła się w Kościele p.w. NMP „Królowej Polski” w Olecku. Zaproszenie na uroczystą Mszę Świętą społeczność szkolna otrzymała od Zarządu Koła Sybiraków w Olecku.

Składamy hołd i pokłon wszystkim Sybirakom, cytując fragment wiersza pt. „Aleja Sybiraków” M. Jonkajtysa:

„Są takie słowa w naszym języku,

Od których przez pokolenia

Polak czuł serca mocniejsze bicie

A w oczach – kroplę wzruszenia.

Bóg, Wojsko Polskie, Wolność, Ojczyzna

I flaga Biało- Czerwona!

Polak- za treść ich, z nimi na ustach-

Szedł w bój!...Zwyciężał lub konał…”

Mariola Pezowicz