PROGRAM FORUM NAUCZYCIELI MATEMATYKI I INFORMATYKI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego:
13:00- 13:10- Otwarcie Forum Nauczycieli Matematyki i Informatyki- mgr Leszek Olszewski, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku, dr hab. Dorota Mozyrska, Prodziekan ds. Promocji i Współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej
13:10- 13:50 Ocenianie. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych- mgr Teresa Chrostowska, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
SESJA NAUCZYCIELI MATEMATYKI (14:00- 16:00)
14:00-14:40- Kilka słów o kombinatoryce- prof. dr hab. Czesław Bagiński, Politechnika Białostocka
14:40 - 15:20 - Geometria z programem C.A.R.- dr hab. Dorota Mozyrska, Politechnika Białostocka
15:20- 16:00 - Geometryzacja w nauczaniu matematyki- dr Edward Zych, Centrum Popularyzacji Matematyki
SESJA NAUCZYCIELI INFORMATYKI (14:00- 16:00)
14:00-15:00 Jak aktywizować uczniów na lekcjach informatyki w gimnazjum- mgr Marek Dudzicz, Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku.
Stworzenie pierwszego bloga w oparciu o Wordpress i Microsoft Azure- Piotr Jurkiewicz, Koło Naukowe Grupa .NET Politechniki Białostockiej
Udział w Forum Nauczycieli Matematyki i Informatyki jest bezpłatny. W przypadku chęci uzyskania certyfikatu udziału prosimy o pozostawienie koniecznych danych organizatorom w dniu spotkania. Certyfikaty zostaną przesłane na wskazane adresy pocztą.