Współpracujemy:

 

Galeria: Certyfikat tutorski

   

JESTEŚMY PIERWSI W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ!

31 maja dyrektor szkoły Katarzyna Kamińska odebrała we Wrocławiu certyfikat tutorski uzyskany przez nasze liceum. Tym samym dołączyliśmy do prestiżowego  grona wyższych uczelni i szkół legitymujących się przygotowaniem do prowadzenia zajęć metodą  tutoringu.

 

W VI Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu Collegium Wratislaviense  uczestniczyło ponad 350 słuchaczy i wykładowców z całej Polski. Wśród nich byli także nauczyciele z naszej szkoły – K.Kamińska, T.Woźniak i P.Kurowski. Udział w kongresie to zwieńczenie cyklu szkoleń, w których uczestniczyła rada pedagogiczna w ciągu całego roku szkolnego. Były one elementem realizacji projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości”.

Mamy nadzieję, że tutoring stanie się kolejnym atutem naszej szkoły.

Czym jest tutoring?

„Tutoring opiera się na relacji człowieka z człowiekiem, tutora z podopiecznym. Jest to podejście spersonalizowane i całościowe, uwzględniające to, że każdy jest inny i że nasze życie i rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach. W tutoringu nie tyle chodzi o sprawdzanie, ile ktoś zapamiętał, co o akuszerowanie procesu rozwoju – odkrywania talentów oraz rozwoju umiejętności samodzielnego myślenia i tworzenia.

Klasyczny tutoring, praktykowany na renomowanych brytyjskich uniwersytetach Oxford i Cambridge, przyjmuje formę około godzinnych spotkań tutora z podopiecznym.(…)Student pracuje indywidualnie nad wybranym obszarem lub tematem. (…) Na obu tych uczelniach samodzielna praca, której rytm wyznaczają kolejne spotkania z tutorem, są podstawową formą kształcenia(…) Tutoring nie jest przeciwieństwem edukacji masowej. W dzisiejszych uwarunkowaniach może być jej kontynuacją, dopełnieniem.”

                                                                                                       Collegium Wratislaviense