Współpracujemy:

 

     Uczniowie klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku oraz uczniowie drugiej klasy Społecznego Liceum STO w Olecku spotkali się 13 lutego 2019 r. z Prezydentem miasta Ełk panem Tomaszem Andrukiewiczem. Spotkanie było bardzo inspirujące. Pan Prezydent przekazał młodzieży wiele cennych rad i wskazówek, opowiedział o wybranych zadaniach wykonanych na rzecz miasta podczas piastowania Urzędu Prezydenta. Podkreślił też znaczenie wykształcenia oraz innych ważnych wartości w życiu człowieka.

Dzięki licznym monitorom umieszczonym w urzędzie była również możliwość obejrzenia panoramy miasta i sytuacji panującej na ulicach, przy różnych urzędach i instytucjach. Uczestnicy spotkania wraz z Panem Prezydentem zrobili wspólne zdjęcia. Atmosfera była niezwykle przyjazna i miła. Wszyscy uczniowie i opiekunowie obdarowani zostali upominkami i pamiątkami. To niecodzienne spotkanie pozostanie na długo w pamięci.             

    Dziękujemy Panu Prezydentowi za poświęcony czas, jakże cenny w  realizacji tak ważnych zadań. Życzymy wielu dalszych sukcesów w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy Prezydenta.

    Tego dnia młodzież udała się na kolejne spotkanie z Dziekanem Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania p. doktorem Karolem Kowalewskim. Po serdecznym przywitaniu młodzież obejrzała sale wykładowe, aulę, salę gimnastyczną, siłownię i inne pomieszczenia uczelni. Następnie odbyło się spotkanie z Panem Dziekanem, który przekazał wiele szczegółowych informacji o kierunkach studiów i możliwości studiowania na tej uczelni, a także o możliwościach uzyskania atrakcyjnej pracy po ukończeniu wybranego kierunku. Podkreślił, że uczelnia daje możliwość uzyskania krajowych i międzynarodowych certyfikatów kompetencji zawodowych, zapewnia bogatą ofertę wyjazdów zagranicznych i szeroki dostęp do systemów stypendialnych. Uczelnia oferuje program kształcenia na poziomie studiów I i II stopnia. Uczniowie spotkania i ich opiekunowie otrzymali informatory o kierunkach studiów i upominki. Dziękujemy Panu Dziekanowi za ważne i przydatne informacje, które w przyszłości ułatwią młodzieży dalsze kształcenie. Dziękujemy też za miłą atmosferę oraz życzliwe przyjęcie.

    W międzyczasie uczniowie zdążyli skorzystać z lodowiska i obejrzeć film w ełckim kinie. To dobry sposób na relaks i odpoczynek.

    Inicjatorem spotkań oraz opiekunem była nauczyciel języka polskiego p. Mariola Pezowicz, ponadto opiekę nad młodzieżą w czasie wyjazdu sprawowali nauczyciel geografii p. Zbigniew Stefanowski i nauczyciel religii ks. Arkadiusz Gutowski.

                                                                 Mariola Pezowicz

Galeria: Wkraczamy w dorosłość