Współpracujemy:

 

Uczniowie klas drugich i trzecich I LO w Olecku spotkali się z przedstawicielami zawodów wojskowych.

3 grudnia 2018 r. na spotkanie przybyli żołnierze z 4 Warmińsko- Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W rozmowach z młodzieżą opowiadali oni o swoim zawodzie, o satysfakcji z wykonywanej pracy, o wynagrodzeniach, o trudnościach i odpowiedzialności. Poinformowali też, że w czasie ferii zimowych uczniowie mogą ubrać mundur i zatrudnić się w jednostce za wynagrodzeniem- dotyczy to tylko młodzieży pełnoletniej.

5 grudnia 2018 r. na kolejne spotkanie przybył przedstawiciel Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej – chor. szt. SG Łukasz Majorowski. Mówił  o placówkach straży na blisko dwustukilometrowym odcinku polsko- rosyjskiej granicy państwowej. Opowiadał, jak zmieniała się służba w straży granicznej na przestrzeni lat  oraz o  wyjeździe służbowym do Macedonii. Przedstawił też zasady przyjęcia do pracy w straż granicznej. Swoje informacje zobrazował ciekawymi filmami. Uczniowie  byli zaciekawieni, zadawali pytania.

Mamy nadzieję, że wśród młodzieży znajdą się chętni, którzy wybiorą pracę w wojsku czy straży granicznej.

Gości na spotkanie zaprosiła p. Teresa Wożniak- nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

Galeria: Zawód w mundurze

                                                    Mariola Pezowicz