Rada rodziców

Konto Bankowe Rady Rodziców:

25 9339 0006 0000 0000 0161 0001


Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Marek Chomontowski – przewodniczący

Członkowie Rady Rodziców:
Urszula Szydłowska
Zbigniew Tomasz Dębski
Ewa Omilian
Anna Derencz
Agnieszka Kopycka
Katarzyna Miliszewska
Marta Ostrowska – Gdak
Karolina Adamajt
Joanna Domelewska
Jolanta Stadnicka

Klasowe Rady Rodziców:

Klasa 1A:
Urszula Szydłowska – przewodnicząca
Agnieszka Rudowicz
Agnieszka Adamska

Klasa 1B:
Zbigniew Tomasz Dębski – przewodniczący
Magdalena Dowejko
Marta Romotowska

Klasa 2A:
Marek Chomontowski – przewodniczący
Magdalena Baraniak
Ewa Kamińska

Klasa 2B:
Ewa Omilian – przewodnicząca
Iwona Ampulska
Katarzyna Jeżewska
Elżbieta Wawrzyn

Klasa 2C:
Anna Derencz – przewodnicząca
Mariusz Kornyszko
Justyna Waszkiewicz

Klasa 3A:
Agnieszka Kopycka – przewodnicząca
Jarosław Kuszewski
Joanna Dąbrowska-Ospital

Klasa 3B:
Marta Ostrowska Gdak – przewodnicząca
Jacek Malinowski
Agnieszka Wyszyńska

Klasa 3C:
Katarzyna Miliszewska – przewodnicząca
Monika Rant
Ewelina Giedrojć

Klasa 3D:
Karolina Adamajt – przewodnicząca
Karina Bielawska
Izabela Piotrowska

Klasa 3E:
Joanna Domelewska – przewodnicząca
Szymon Witusik
Katarzyna Janczewska

Klasa 3F:
Jolanta Stadnicka – przewodnicząca
Lidia Lis
Dorota Kruszniewska

Skip to content