Klasa  1A – Politechniczna

Jak nie tyka, jak tyka Matematyka!

ROZSZERZENIE: MATEMATYKA

Chcesz dużo zarabiać, mieć ciekawą pracę, gdzie dużo się dzieje, to wybierz klasę z matematyką rozszerzoną. 

Granice, pochodne funkcji  wprowadzą Ciebie w świat matematyki wyższej, którą zajmowali się m.in. Albert Einstein, Maria Skłodowska – Curie. Może i Twoje nazwisko zapisze się wśród wybitnych ludzi tego świata, my pomożemy w osiągnięciu tego celu. Nie będzie łatwo, ale „bez pracy nie ma kołaczy”. Po skończeniu klasy z matematyką rozszerzoną, stoją przed Tobą otworem uczelnie zagraniczne oraz  najlepsze w kraju! Możesz studiować informatykę, architekturę, mechatronikę, ekonomię, kryminalistykę oraz o czym tylko zamarzysz, nawet polonistykę 🙂

Matematyka jest wokół nas, my pomożemy dostrzec jej piękno!

Wybór tej klasy jest najlepszą inwestycją w przyszłość dla młodzieży o zdolnościach i zainteresowaniach przedmiotami ścisłym i technicznymi.

Po ukończeniu nauki w tej klasie można studiować na kierunkach politechnicznych

(mechatronika, automatyka i robotyka, transport, elektronika, budownictwo, architektura itp.), na kierunkach uniwersyteckich (np. ekonomia, finanse, bankowość, matematyka, fizyka)  oraz uczelniach wojskowych, policyjnych, itp. (WAT, Wyższa Szkoła Pożarnictwa).

1 + 1 = 10 ?

ROZSZERZENIE: 01001001 01001110 01000110 01001111 01010010 01001101 01000001 01010100 01011001 01001011 01000001

Od lat Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków studiów, wiąże się też często z podejmowaniem pracy zawodowej w tym kierunku, a w związku z tym liczba osób zainteresowanych uczeniem się tego przedmiotu nie maleje. 

Na zajęciach doskonalimy znajomości i umiejętności posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem, umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, zasad współtworzenia zasobów, umiejętności komunikowania się przy pomocy komputera, jak również stosowania podejścia algorytmicznego do rozwiązywania różnych problemów.

Dodatkowo rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów jest wzbogacane podczas zajęć dodatkowych z Robotyki w postaci praktycznego wykorzystania programowania.

Informatyka, choć stanowi jedną z najważniejszych dziedzin współczesnego świata, nie jest na maturze przedmiotem obowiązkowym. Wszyscy chętni mogą wybrać go z grona przedmiotów dodatkowych i zdawać egzamin na jednym poziomie- rozszerzonym.

Informatyka przyda się nam, jeśli wybierzemy takie kierunki studiów:

biotechnologia, biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, fizyka techniczna, informatyka, geoinformacja, analiza danych, geomonitoring, gospodarka przestrzenna, grafika.

Każdy poliglota ma na świat otwarte wrota!!!

ROZSZERZENIE: J. ANGIELSKI

Po angielsku można porozumieć się praktycznie wszędzie, jest to trzeci najczęściej używany język na świecie. Dlaczego tak się dzieje? Język angielski daje większe szanse na odnalezienie się we współczesnym świecie. Jego perfekcyjna znajomość to coraz częściej wymóg, który należy spełnić, by zaistnieć na rynku pracy. Nauka angielskiego zapewnia lepszy dostęp do prestiżowych stanowisk, ale też sprawdza się na co dzień – poszerza dostęp do informacji, kultury i sztuki czy ułatwia swobodniejsze podróżowanie i odkrywanie świata. Wzmacnia również naszą własną wartość, pozwalając na komunikowanie się z ludźmi innych narodowości. 

Języka angielskiego uczy się około 1,5 miliarda ludzi na całym świecie.

Languages are keys to the whole world!

Skip to content