Klasa 1B – Menadżersko-logistyczna

Burzliwa przeszłość Oceanu Spokojnego…

ROZSZERZENIE: GEOGRAFIA

Geografia pozwala nam zrozumieć świat. Dzięki znajomości warunków przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, każdy region na świecie staje się bliższy.

Uczniowie I LO im. Jana Kochanowskiego każdego roku osiągają sukcesy w olimpiadzie geograficznej, a ich wyniki na maturze rozszerzonej wykraczają ponad średnią krajową. Geografia na maturze jest wymagana przy rekrutacji na kierunki ekonomiczne i biznesowe na wielu kierunkach. Abiturienci najchętniej wybierają ekonomię oraz finanse i rachunkowość, nierzadko aplikują również na kierunki związane z biznesem (np. prawo w biznesie). Absolwenci kierunków ekonomicznych i biznesowych są poszukiwani w handlu, bankach, firmach doradczych i korporacjach międzynarodowych. Inne kierunki to geodezja, logistyka, górnictwo i geologia czy gospodarka przestrzenna.

Klasa ta jest odpowiednia dla osób, które cechuje postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie ekonomicznymi problemami współczesnego świata, predyspozycje kierownicze i organizacyjne.

Absolwenci tej klasy mogą studiować zarówno na politechnikach, jak i uniwersytetach.

Mogą wybierać wśród takich kierunków studiów jak: matematyka, geografia, ekonomia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo, geologia, logistyka, gospodarka przestrzenna, marketing i zarządzanie, bankowość, rachunkowość, public relations, turystyka, geografia, leśnictwo, archeologia, ekonomia, itp.

Jak nie tyka, jak tyka Matematyka!

ROZSZERZENIE: MATEMATYKA

Chcesz dużo zarabiać, mieć ciekawą pracę, gdzie dużo się dzieje, to wybierz klasę z matematyką rozszerzoną.

Granice, pochodne funkcji  wprowadzą Ciebie w świat matematyki wyższej, którą zajmowali się m.in. Albert Einstein, Maria Skłodowska – Curie. Może i Twoje nazwisko zapisze się wśród wybitnych ludzi tego świata, my pomożemy w osiągnięciu tego celu. Nie będzie łatwo, ale „bez pracy nie ma kołaczy”. Po skończeniu klasy z matematyką rozszerzoną, stoją przed Tobą otworem uczelnie zagraniczne oraz  najlepsze w kraju! Możesz studiować informatykę, architekturę, mechatronikę, ekonomię, kryminalistykę oraz o czym tylko zamarzysz, nawet polonistykę 🙂

Matematyka jest wokół nas, my pomożemy dostrzec jej piękno!

Wybór tej klasy jest najlepszą inwestycją w przyszłość dla młodzieży o zdolnościach i zainteresowaniach przedmiotami ścisłym i technicznymi.

Po ukończeniu nauki w tej klasie można studiować na kierunkach politechnicznych

(mechatronika, automatyka i robotyka, transport, elektronika, budownictwo, architektura itp.), na kierunkach uniwersyteckich (np. ekonomia, finanse, bankowość, matematyka, fizyka)  oraz uczelniach wojskowych, policyjnych, itp. (WAT, Wyższa Szkoła Pożarnictwa).

Każdy poliglota ma na świat otwarte wrota!!!

ROZSZERZENIE: J. ANGIESKI

Po angielsku można porozumieć się praktycznie wszędzie, jest to trzeci najczęściej używany język na świecie. Dlaczego tak się dzieje? Język angielski daje większe szanse na odnalezienie się we współczesnym świecie. Jego perfekcyjna znajomość to coraz częściej wymóg, który należy spełnić, by zaistnieć na rynku pracy. Nauka angielskiego zapewnia lepszy dostęp do prestiżowych stanowisk, ale też sprawdza się na co dzień – poszerza dostęp do informacji, kultury i sztuki czy ułatwia swobodniejsze podróżowanie i odkrywanie świata. Wzmacnia również naszą własną wartość, pozwalając na komunikowanie się z ludźmi innych narodowości. 

Języka angielskiego uczy się około 1,5 miliarda ludzi na całym świecie.

Languages are keys to the whole world!

Skip to content